Home Over Ateliers Cursussen Evenementen Steun Nieuws Terugblik
Volg ons op Facebook:
© Alle rechten voorbehouden Lidmaatschap

ONZE FILOSOFIE


“Omdat cultuur een basisrecht is!”
Cultuur is voor iedereen en zorgt voor verbinding tussen de mensen, ongeacht hun politieke, filosofische, geloofs- en levensbeschouwelijke overtuiging, opleiding, afkomst, enz… Het is een bindmiddel.

Kunst(h)arters gebruiken kunst als middel om sociale interactie te bevorderen, kunst uit te wisselen en te promoten en om te beantwoorden aan de behoefte om zichzelf te ontplooien.

Kunst
(h)art vzw zorgt voor een toegankelijke, open en vrije werking zonder daarbij eisen te stellen, omdat zij ervan overtuigd is dat men alleen zo een voortdurende bevruchting kan hebben tussen het artistieke en het sociale. Een mix van mensen die van elkaar leren en die van Kunst(h)art vzw een warm nest maken waar kunst wordt gecreëerd.

(De statuten van Kunst(h)art vzw zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zie: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm)

MEER INFO

Om de geschiedenis rond Kunst(h)art  vzw voldoende te schetsen dienen we twee decennia terug te keren in de tijd.


1992: Het OCMW Gent richt het sociaal-cultureel project “Leieland” op, dat kansarmen in contact brengt met kunst door het expressieve te stimuleren. Dit project krijgt daartoe middelen van het Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen (VEFIK). Leieland heeft 6 ateliers: tekenen, fotografie, etsen, schilderen, keramiek en theater.

De werking van Leileland groeit gaandeweg uit, van een werking uitsluitend voor mensen met een vervangingsinkomen naar een werking voor iedereen, waar drie voltijds artistiek geschoolde begeleiders en een coördinator tewerkgesteld worden.


1997:  Leieland wordt “6.6”, zes ateliers voor zes Gentse buurten met veel kansarmen en komt onder toezicht te staan van de Stad Gent – Dienst Sociale Zaken. Dit project krijgt middelen van het Sociaal Impulsfonds (SIF).

1999:  Ateliers 6.6 wordt “Koloriet” en de werking breidt uit van zes naar elf buurten. De ateliers verhuizen van de Offerlaan naar de Denderlaan.   


Begin 2003:  Het doek valt over Koloriet en alles wordt overgeheveld naar de Dienst Kunsten van de Stad Gent.


2004: Sophie Martens, Geertrui Daem en Leonel Van Overbeke zetten met de hulp van sympathisanten een actie op touw om de ateliers te behouden en richten op 19 februari 2004 met de steun van de Stad Gent,  Kunst(h)art  vzw op. De ateliers verhuizen naar de huidige locatie op de Wolterslaan 16.