Home Over Ateliers Cursussen Evenementen Steun Nieuws Terugblik
Volg ons op Facebook:
© Alle rechten voorbehouden

U kunt Kunst(h)art vzw steunen! Dit doet u omdat ook ú vindt dat kunst en cultuur iets is van álle mensen!

Net als Kunst(h)art  vzw bent u er van overtuigd dat kunst en cultuur het ideale middel is om bruggen te slaan tussen mensen van allerlei achtergronden, dat kunst moet gepromoot en uitgewisseld worden en dat zelfontplooiing voortdurend moet gestimuleerd worden.

U steunt omdat u de filosofie van Kunst(h)art vzw deelt!
Een werking als Kunst(h)art vzw kost natuurlijk geld.
De vereniging haalt haar financiële middelen uit:

Om het evenwicht tussen het sociale en artistieke te behouden is uw geldelijke steun nodig.

Met die steun helpt u de werking van Kunst(h)art  vzw verder uit te bouwen en zorgt u mee voor continuïteit.
Uw steun is belangrijk!

WAARÓM KUNST(H)ART vzw
STEUNEN?

Uw steun is belangrijk!

Dankzij uw steun kunnen we de ateliers voortdurend optimaliseren en wordt de continuïteit van de vereniging verzekerd.
Bedankt daarvoor!


Wat betekent een gift van 100,- euro voor Kunst(h)art vzw?

Uw geldelijke steun betekent véél voor de vereniging. Enkele cijfers:


HOÉ STEUNT U KUNST(H)ART vzw?

Steun Kunst(h)art vzw en word sympathisant!


Met een gift van 100,- euro per jaar helpt u Kunst(h)art vzw  verder te bestaan.


Kunst(h)art-sympathisanten: